Polityka Prywatności

Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej oraz sklepu. 

Korzystanie ze strony internetowej www.efindme.pl oraz dokonywanie zakupu oznacza akceptację wszystkich zasad obowiązujących w sklepie. Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług. 

I. Definicje 

Administrator – oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe, którą jest firmą Vitrum Media Grzegorz Jasiak. 

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik lub Klient korzysta przeglądając stronę internetową. 

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu. 

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Portalu. 

Klient – Osoba dokonująca zgłoszenia w Portalu niezależnie od formy prawnej. 

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności. 

Portal – sklep znajdujący się w domenie: www.efindme.pl 

Użytkownik – osoba korzystająca z portalu internetowego. 

 

II. Zasady przetwarzania danych osobowych 
1. Dane są przetwarzane do celów związanych z opisanymi poniżej powiązaniami między nami a Klientami lub Użytkownikami. 

 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu rozpoznawania Użytkownika podczas jego wizyt w naszym serwisie findme.pl, zapamiętywania jego preferencji oraz wyświetlania mu odpowiednich, dostosowanych do niego treści, w tym sprofilowanych reklam. Dzięki tym rozwiązaniom interakcje Użytkownika z nami są szybsze i bardziej skuteczne. Ponadto technologie te umożliwiają nam prezentowanie Użytkownikowi dopasowanych do niego treści. 
  Poniżej opisane zostały poszczególne kategorie, w których wykorzystywane są pliki cookies oraz podobne technologie w naszym portalu: 
 • Dla celów udzielenia odpowiedzi. W celu obsługi zapytań, wniosków i ewentualnych skarg. Dane przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, później mogą podlegać archiwizacji w bazie korespondencji. 
 • Dla celów wysyłki newslettera. W celu wysyłki newslettera, po uprzednim wyrażeniu wyraźnej zgody osoby zapisującej się do bazy subskrybentów systemu MailerLite. Dane przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 
 • Dla celów analitycznych. W celu prowadzenia statystyk korzystania z Portalu, ulepszania i ułatwiania korzystania oraz zapewniania bezpieczeństwa informatycznego. Dane przetwarzane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania danych Klienta oraz Użytkownika w celu odpowiedzi na zapytanie, zainicjowane przez niego oraz świadczenia usług oferowanych przez Administratora. 
III. Sposób przetwarzania danych 

 1. Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania. 
 2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
 3. Użytkownik ma prawo do: 
 4. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 6. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 
 8. Administrator oświadcza, że: 
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, 
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 1. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora. 
 2. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. 
 3. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych. 

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych 

 1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu, tj: 
 3. Firma hostingowa – Atthost sp. z o.o. z siedzibą ul. Górna 40B/11, 09-402 Płock ; 
 4. Firma do wysyłki newslettera – MailerLite UAB z siedzibą Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa. 
 5. Sugester Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Smulikowskiego 6/8; 00-389 Warszawa  

Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych 

 • Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług, tj. firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, biurze księgowemu w celu prowadzenia dokumentacji księgowej oraz firmie kurierskiej celem realizacji usługi logistycznej. 

V. Pliki cookies 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: 
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 4. marketingowych (remarketing) 
 5. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, 
 6. zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. 
 7. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione. 
 8. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 9. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 
 10. Firefox:  http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 11. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
 12. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 13. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
 14. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL 

 

VI. Inne technologie 

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu, tj. 

 1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk, 
 2. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. 

VII. Logi serwera 

 1. Korzystanie ze portalu internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. 
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@efindme.pl